Članica HMI-a Hrvojka Mihanović-Salopek nova predsjednica DHK-a

Na izvanrednoj skupštini Društva hrvatskih književnika (DHK) održanoj danas u Zagrebu za predsjednicu DHK-a izabrana je književna povjesničarka Hrvojka Mihanović-Salopek, čiji je protukandidat bio predsjednik u dosadašnjem trogodišnjem mandatu Zlatko Krilić. Za zamjenika predsjednika izabrani su Mirko Ćurić i Željka Lovrenčić; treći kandidat za potpredsjednika bila je Julijana Matanović. Izabrano je uz spomenutih troje i 10 ostalih članova Upravnog odbora, kao najvišeg tijela između dviju skupština, te Nadzornog odbora, Časnog suda i Odbora Fonda Miroslav Krleža.

Hrvojka Mihanović-Salopek, kći sada pokojnog književnog znanstvenika Nedjeljka Mihanovića,  rođena je 1961. u Zagrebu. Diplomirala je 1984. hrvatsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od g. 1986. radi u Odsjeku za književnost Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akadamije znanosti i umjetnosti (HAZU). Služi se engleskim jezikom. Godine 1997. izabrana je za počasnu, dopisnu članicu Međunarodne mariološke akademije u Rimu (Pontificia Academia Mariana Internationalis). Honorarno je predavala na Odsjeku kroatologije na Ljetnoj školi Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 2008./09., a  u akademskoj godini 2009./10. honorarno je predavala kolegij Himnologija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na doktorskom studiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu honorarno je predavala 2017.

Sudjelovala je na više znanstvenih projekata; od 1986. do 1989. na znanstvenom projektu Sabrana djela Ante Kovačića; od 1991. do 2001. na znanstvenom projektu Sabrana djela Milana Begovića u 24 sveska, a sada je suradnica na znanstvenom projektu HAZU Hrvatski književni povjesničari.

Od 2007. do 2019. vodila je međunarodni bilateralni projekt Doprinos hrvatskih i bugarskih intelektualaca duhovnoj raznovrsnosti Europe, između HAZU i Bugarske akademije znanosti (BAN). Napisala je 10 autorskih znanstvenih knjiga. Priredila je 36 knjiga izabranih djela, monografija i zbornika radova raznih autora. Objavila je 120 izvornih znanstvenih radova u inozemnim i domaćim časopisima i zbornicima te više od 250 stručnih radova. Sa znanstvenim predavanjima sudjelovala je na više međunarodnih skupova, a često sudjeluje i na brojnim domaćim međunarodnim, slavističkim i kroatističkim znanstvenim skupovima. Bila je višegodišnji honorarni suradnik Znanstveno-obrazovnog programa HRTV na kojem je kao scenaristica realizirala više emisija i književnih portreta. Dobitnica je više nagrada i priznanja. O njezinu radu cjelovit prikaz dostupan je ovdje.

DHK – osnovan g. 1900. na inicijativu Matice hrvatske, u čije je ime današnju skupštinu pozdravio njezin predsjednik Miro Gavran, i sam književnik i član DHK – trenutno ima 475 članova iz Hrvatske i inozemstva, a u njegovu sastavu autonomno djeluje niz radnih tijela i pokrajinskih ogranaka. Prošle godine Društvo je ostvarilo ukupno 3,075 milijuna kuna prihoda, od čega je 1,521 milijuna dodijelilo Ministarstvo kulture i medija, Grad Zagreb 561 tisuću kuna, a ostatak je iz drugih izvora, vlastitih prihoda i članarina. Najvažnije su aktivnosti nakladništvo, napose izdavanje časopisa Republika, Most/The Bridge i Mala biblioteka, organiziranje tribina i manifestacija, među kojima jednom na godinu i međunarodnog skupa „Zagrebački književni razgovori“, međunarodna suradnja, žiriranje i dodjeljivanje pojedinih nagrada za književnost te obavljanje tehničkih usluga kojima država subvencionira autore čija se djela učestalije posuđuju u javnim knjižnicama. (Z. G.)

Z. G./Hrvatsko nebo

Predstojnik HMI-a prof. dr. sc. Ivan Karlić novoj predsjednici uputio je sljedeće riječi čestitke: “Poštovana i draga kolegice Hrvojka! Stigla je krasna vijest, da ste izabrani za predsjednicu Društva hrvatskih književnika! Od srca Vam čestitam! Uvjeren sam da je Društvo izabralo pravu osobu, na dobrobit kako samom Društvu, tako i široj zajednici. Vjerujem da ćete sa svom onom energijom koja je u Vama pokrenuti i ostvariti puno dobroga za tu našu staru i dičnu hrvatsku instituciju. To Vam od srca i želim, moleći dragoga Boga i blaženu Djevicu Mariju (kojoj ste tako lijepo i snažno posvetili sebe i svoje djelovanje) da Vam budu blizu i na pomoć!”