Fatima HMI-mala

Članovi HMI-a na 24. međunarodnom mariološko-marijanskom kongresu u Fatimi

Fatima HMI-mala„Događaj Fatima sto godina poslije. Povijest, poruka i aktualnost“ tema je 24. međunarodnoga mariološko-marijanskoga kongresa, koji je započeo u utorak 6. rujna u Fatimi. Kongres, koji organizira Međunarodna papinska marijanska akademija (PAMI) i Marijansko svetište u Fatimi, otvoren je u bazilici u Fatimi, a pozdravne govore uputili su posebni papinski izaslanik kardinal Jose Saraiva Martins, biskup biskupije Leiria-Fatima Antonio Marto, rektor Svetišta Carlos Cabecinhas, te predsjednik PAMI-ja Vicenzo Battaglia.

U srijedu, 7. rujna započeo je radni dio kongresa. Kroz razna teološko-povijesna istraživanja i promišljanja želi se aktualizirati događaj Gospinih ukazanja i poruke koje iz toga proizlaze. Plenarna predavanja prvoga dana bila su posvećena „Epistemologiji Fatime: slušanje, pripovijedanje, čitanje i tumačenje Fatime tijekom jednog stoljeća“ (Marco Daniele Durate) te „Predstavljanju kritičkih dokumenata Fatime (1917-1930)“ (Luciano Coelho Cristino). U četvrtak, 8. rujna plenarna izlaganja se odnose na „Kritičke studije Sjećanja Irme Lucije“ (Cristina Sobral) te „Pobožnost presvetom Srcu Marijinu“ (Luca Maria Ritsuko Oka) dok će se u petak, 9. rujna promišljati o „Teološkom sadržaju Fatimske poruke i njezine interpretacije (Franco Manzi) te o „Mariološkim aspektima koji proizlaze iz izvora o Fatimi (Antonio Escudero). U poslijepodnevnim satima kroz navedena tri dana predviđene su radionice po jezičnim skupinama.

Među 17 prijavljenih marioloških društava i marijanskih pokreta iz Europe, Sjeverne i Južne Amerike, Afrike i Azije, na kongresu sudjeluje dvanaest članova Hrvatskoga mariološkoga instituta Katoličkoga bogoslovnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U deset izlaganja bit će predstavljene različite teme kojima se osvjetljuje Fatimska poruka: Eshatološki sadržaj fatimskih poruka (prof. dr. sc. Ivan Karlić; OFM Conv),  Fatima – sto godina poslije. Fatimska i druga ukazanja i govor o kraju vremena (dr. sc. Josip Šimić, OFM), Poimanje povijesti u Fatimskoj poruci (doc. dr. s. Valerija Kovač), Pobožnost Srcu Marijinu – interpretacija u svjetlu koncilske mariologije (doc. dr. sc. s. Marija Pehar), Poruka iz Fatime i Božji dar čovječanstvu preko djece (prof. dr. sc. Manda Svirac), Gospa fatimska u teologiji sv. Ivana Pavla II. (dr. sc. Anto Barišić, OFMCap), Fatima u kontekstu mariologije Renéa Laurentina (doc. dr. sc. Andrea Filić – dr. sc. Vanda Kraft Soić), Aktualnost fatimske poruke u crkvama Gospe Fatimske u Hrvatskoj (Petar Lubina, OFM), Gospa Fatimska kod izabranih hrvatskih teologa (dr. sc. Ana Begić, OP), Gospa Fatimska u propovijedima izabranih franjevačkih propovjednika (Tomislav Filić, dipl. theol).

Mariološki istraživački dio kongresa prati i marijanska dimenzija, koja je posebno istaknuta u svakodnevnoj molitvi Časoslova, euharistijskome slavlju te molitvi krunice i procesiji sa svijećama u svetištu.

U subotu, 10. rujna održat će se okrugli stol na temu „Ponovno pripovijedanje Fatime: aktualnost i implikacije“ te predstavljanje zaključaka jezičnih skupina. U poslijepodnevnim satima sudionici kongresa posjetiti će mjesta ukazanja. Kongres će biti zaključen euharistijskim slavljem u nedjelju 11. rujna. Na kongresu sudjeluje oko pet stotina stručnjaka iz raznih područja, koji interdisciplinarno nastoje rasvijetliti važnost i poruku Fatime za današnji svijet i današnjega vjernika.

 

Fatima HMI-velika

s. Valerija Kovač