HMI objavio radove s tri znanstvena mariološko-marijanska simpozija

A) Krajem 2018. godine HMI je objavio zbornik radova s međunarodnoga mariološko-marijanskoga simpozija održanoga u Rimu (2012.) godine pod naslovom: “Mariologija nakon Drugoga vatikanskoga koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive”. Zbornik su uredili članovi HMI-a Andrea i Tomislav Filić. U zborniku je objavljeno 12 radova:

1. Drugi vatikanski koncil i rasprave oko mariologije (Adalbert Rebić)
2. „Izvrstan i jedinstven primjer i Djevice i Majke – Eminenter et singulariter tum Virginis tum Matris exemplar (LG 63). Teološka interpretacija i ekumenske perspektive (Ivan Karlić – Marija Pehar)
3. „Kriza mariologije“ ili „marijansko pitanje“ nakon Drugoga vatikanskog koncila (Josip Šimić)
4. Majčinstvo Marije i Crkve u svijetlu intervenata zagrebačkog nadbiskupa Franje Šepera na Drugome vatikanskom koncilu i Šagi-Bunićeva govora o civilizaciji ljubavi (Andrea Filić – Vlado Košić)
5. Marijanska ukazanja – „proročke karizme“ za današnje vrijeme u poslijekoncilskoj mariologiji (Nela Gašpar)
6. Blažena Djevica Marija u spisima dr. Frane Franića, splitskog nadbiskupa i metropolita (Bruno Pezo)
7. Dr. fra Jeronim Šetka, apostol štovanja Bogorodice Marije (Hrvatin Gabrijel Jurišić)
8. Marijanske propovijedi o. Zlatana Plenkovića OP (Martina Begić – Marijan Biškup)
9. Marijanske homilije objavljene u Službi riječi od 1992. do 2011. godine (Tomislav Filić)
10. Liturgijsko štovanje Marije Majke Crkve u Bosni i Hercegovini nakon Drugoga vatikanskog koncila (Mato Zovkić)
11. Hrvatska marijanska svetišta u poslijekoncilskoj obnovi: prihvat i prilagodba na primjeru sinjskog svetišta (Petar Lubina)
12. Marijin lik u hrvatskim duhovnim šansonama. Glazbeno-liturgijsko-teološka pitanja i perspektive (Katarina Koprek)
U zadnjem dijelu zbornika objavljen je opširan popis hrvatske mariološke bibliografije od 2008. do 2011. godine, koju je priredio fra Petar Lubina.

 

B) Znanstveni radovi s XXIV. međunarodnog marijansko-mariološkog kongresa „Fatima sto godina poslije. Povijest, poruka i aktualnost“, održanog u Fatimi od 6. do 11. rujna 2016. godine, objavljeni su u teološkom znanstvenom časopisu Bogoslovska smotra 88 (2018.) 2.

Dotični broj časopisa uredila je izvršna urednica Bogoslovske smotre i članica HMI-a Andrea Filić. Objavljeno je devet radova:

1. Kršćanska eshatologija, privatne objave i eshatološki sadržaj fatimskih poruka (ukazanja) (Ivan Karlić)
2. Fatimska ukazanja i poruke – sto godina poslije (Josip Šimić)
3. Izazov povijesti u Fatimskoj poruci (Valerija N. Kovač)
4. Štovanje Srca Marijina – teološka interpretacija u svjetlu koncilske mariologije (Marija Pehar)
5. Gospa Fatimska u teologiji pape svetog Ivana Pavla II. (Anto Barišić)
6. Fatimski zahtjev za posvećenje Rusije i svijeta u teološkim promišljanjima Renéa Laurentina (Adrea Filić – Vanda Kraft Soić)
7. Aktualnost fatimske poruke u crkvama Gospe Fatimske u Crkvi u Hrvata (Petar Lubina)
8. Izabrani hrvatski teolozi o fatimskim ukazanjima s osobitim osvrtom na teološki doprinos Josipa Mlinarića (Ana M. Begić)
9. Tema Fatime u zbirci propovijedi Imakulata Leona Lovrenčića (Tomislav Filić)

 

C) Krajem 2017. godine Hrvatski mariološki institut objavio je zbornik „Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije“ – zbornik radova mariološko-marijanskog simpozija povodom šeste obljetnice ponovne uspostave Sisačke biskupije, održanog u Sisku od 4. do 6. prosinca 2015. godine.

Zbornik je uredila tajnica HMI-a s. Valerija Kovač. U  zborniku je objavljeno 18 radova podijeljenih u tri tematska kruga (Povijesni tragovi, Štovanje Bogorodice i Umjetnička ostvarenja):

1. Između Siscije i Siska – Bogorodičini tragovi u mitskoj topografiji Sisačke biskupije (Vitomir Belaj – Juraj Belaj)
2. Crkve posvećene Blaženoj Djevici Mariji na području Sisačke biskupije prema popisu župa iz godine 1334. (Marija Mirković Belaj – Vitomir Belaj)
3. Ecclesia Beatae Virginis de Gorra – pitanje kontinuiteta Siscijanske biskupije (Spomenka Jurić)
4. O čemu nam govori broš iz Gore (Juraj Belaj)
5. Opatija Topusko u kontekstu života i duhovnosti cistercita (Daniel Patafta)
6. Sadržaj uništene čudotvorne slike Majke Božje iz Gore (Marija Mirković Belaj – Vitomir Belaj)
7. Marijanska svetišta u Sisačkoj biskupiji (Vlado Košić)
8. Župne crkve Sisačke biskupije posvećene Blaženoj Djevici Mariji (Petar Lubina)
9. Manifestacije marijanske pobožnosti i folklorna obilježja na području Sisačke biskupije (Manda Svirac)
10. Marijanske pobožnosti u sisačkoj Posavini s posebnim osvrtom na zavjete (Katica Mrgić)
11. Blažena Djevica Marija u puku Moslavine (Slavica Moslavac)
12. Ikonografija Bogorodice i (re)prezentacija zakladnika u Misalu biskupa Jurja od Topuskog (Milan Pelc)
13. Iluzionirana oltarna pala Majka Božja od sedam žalosti iz Stare Drenčine: ikonografska i biblijsko-teološka interpretacija (Valerija N. Kovač – Darko Tepert)
14. O ikonografiji sisačke Bogorodice zaštitnice (Petra Batelja)
15. Prilog poznavanju slikanih prikaza Blažene  Djevice Marije u Kutini i Kloštar-Ivaniću (Mirjana Repanić-Braun)
16. Dva kiparska prikaza Bogorodice s Djetetom na polumjesecu na području Sisačke biskupije (Vlasta Zajec)
17. Marijanske skladbe u glazbenom opusu Matije Ivšića (Katarina Koprek – Tihomir Prša)
18. Ivan Kukuljević Sakcinski i štovanje Bogorodice (Hrvojka Mihanović-Salopek)
U Dodatku su objavljena dva kraća priloga: Knjiga Čudesa Blažene Djevice Marije Ivanićke (Franjo Emanuel Hoško) i Svetište i proštenište Gospe Ivanićke (Franjo Emanuel Hoško).

 

D) Hrvatski mariološki institut priprema za objavljivanje još dva zbornika radova:

1. s nacionalnog mariološko-marijanskog simpozija  „Ususret jubileju 300. obljetnice obrane Sinja (1715.-2015.). Poruke o svetištu Gospe Sinjske i mariološka promišljanja nakon II. vatikanskog sabora“, održanog u Sinju od 19. do 21. rujna 2013. godine.

2. s nacionalnog mariološko-marijanskog simpozija „Gospina Bosna – pod okriljem Rajske Djeve“, održanog u Travniku od 10. do 13. svibnja 2018. godine.