KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 HRVATSKI MARIOLOŠKI INSTITUT

Adresa: Vlaška 38, 10 001 Zagreb, p.p. 432, tel./fax: (01) 48 14 704
Predstojnik: Prof. dr. sc. Ivan Karlić
Zamjenik predstojnika : Mons. dr. sc. Vlado Košić
Tajnica: Izv. prof. dr. sc. s. Valerija Kovač
E-mail: hmi.tajnistvo@gmail.com; vanikar@gmail.com; valerija.kovac13@gmail.com

Stručni kolegij:  prof. dr. sc. Ivan Karlić, mons. dr. sc. Vlado Košić, izv. prof. dr. sc. s. Valerija Kovač, mons. Lovro Cindori, dipl. theol. Petar Lubina, dipl. theol. Tomislav Filić, prof. dr. sc. s. Nela Gašpar, prof. dr. sc. s. Katarina Koprek, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, izv. prof. dr. sc. Marija Pehar, izv. prof. dr. sc. Anto Barišić, doc. dr. sc. Andrea Filić, doc. dr. sc. Vanda Kraft Soić, izv. prof. dr.sc. Richard Pavlić, dipl. theol. Lidija Miler, dr. sc. Mirela Hrovatin, doc. dr. sc. Davor Šimunec, doc. dr. sc. Iva Mršić Felbar, dr. sc. Ivan Armanda.

Svrha Hrvatskoga mariološkog instituta (HMI) je promicati i ostvarivati znanstveno proučavanje kako povijesno-kritičkih tako spekulativno-teoloških problema o presvetoj Bogorodici, Blaženoj Djevici Mariji unutar misterija Krista i Crkve, vodeći pritom posebno računa o prošlosti i sadašnjosti Katoličke crkve i kršćanske vjere u Hrvatskoj.

Isto tako mu je svrha promicati autentično štovanje Blažene Djevice Marije, posebno u našim krajevima. Pritom stalno ima pred očima ekumensku dimenziju marijanske teologije, posebno u odnosu prema istočnom pravoslavlju i o sličnoj dimenziji u odnosu prema islamu.

_____________________________

Nastanak i djelovanje HMI-a

Među hrvatskim teolozima, koji su sudjelovali u radu VI. međunarodnoga mariološkoga kongresa u Zagrebu od 6.-12. kolovoza 1971., nastala je zamisao da se na hrvatskome jezičnom području osnuje Mariološko društvo ili slično tijelo, kakvo već postoje i djeluju unutar drugih naroda s dugom i časnom katoličkom tradicijom.

Predložena je za to inicijativa Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu kao najvišoj katoličkoj znanstveno-teološkoj ustanovi hrvatskog naroda, što je Fakultetsko vijeće prihvatilo 6. prosinca 1971. u smislu svog Statuta.

Na inicijativnom sastanku, 15. prosinca 1971. dogovoreni su opći obrisi Hrvatskoga mariološkog instituta te izabran Inicijativni odbor, koji je izradio nacrt Pravilnika, prihvaćen na osnivačkom saboru 9. ožujka 1974., a u skladu s njim izabrano je privremeno Vijeće.

Pravilnik je prihvatilo Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 20. svibnja 1974. na redovitoj sjednici, a Veliki kancelar Fakulteta ga je potvrdio.

Odmah po osnutku, Hrvatski mariološki institut uključio se svojom jezičnom sekcijom u rad međunarodnih mariološko-marijanskih kongresa u Rimu (1975.), Zaragozi (1979.), na Malti (1983. ), u Kevelaeru (1987.), Huelvi (1992.), Czestochowi (1996.), Rimu (2000. i 2004.), Lurdu (2008.), Rimu (2012.), Sevilli (2014.) i Fatimi (2016.), koje organizira Papinska međunarodna marijanska akademija sa sjedištem u Rimu.

Hrvatski mariološki institut je organizirao i nacionalne znanstvene simpozije u Splitu (1976.), Mariji Bistrici (1981.), Zagrebu i Mariji Bistrici (1984.), Zagrebu (1988.), na Trsatu (1990.), u Mariji Bistrici (1998.), Splitu (2002.), Ðakovu i Aljmašu (2005.), Dubrovniku (2007.), Oštarijama (2010.), Sinju (2013.), Sisku (2015.) i Travniku (2018.), na koje je okupio stručnjake s različitih područja znanosti i obradio brojna marijanska pitanja s hrvatskog područja.

Rezultati istraživanja izneseni na tim znanstvenim skupovima objavljeni su u zasebnim zbornicima ili znanstvenim časopisima. Radovi s nekoliko međunarodnih kongresa su objavljeni i u nizu zbornika kongresnih radova, koje je na jednome od stranih jezika objavila Papinska međunarodna marijanska akademija (PAMI), čime je omogućila i stranim stručnjacima uvid u hrvatsku mariološko-marijansku baštinu.

Do sada su radovi HMI-a (Hrvatska sekcija) sa međunarodnih znanstvenih skupova objavljeni u osam zbornika i dva puta u teološkom časopisu Bogoslovska smotra. Radovi s nacionalnih znanstvenih skupova objavljeni su u devet zbornika te po jedan put u časopisima Dometi i Bogoslovska smotra.

Detaljniji pregled tema znanstvenih skupova kao i objavljenih radova u zbornicima i časopisima može se vidjeti u kategorijama Znanstveni skupovi i Zbornici radova.

Hrvatski mariološki institut neprekinuto je od osnutka pa do danas organizirao i izvodio znanstveno-istraživački i visokostručni rad o mariološkim i marijanskim temama iz područja teoloških i drugih srodnih disciplina.

Fakultetsko je vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu statutarnom odredbom (usp. Statut KBF-a, čl. 17) dana 8. srpnja 2011. uskladilo djelovanje Hrvatskog mariološkog instituta s civilnim i crkvenim propisima.