Trogir-slika

Međunarodni znanstveni skup „Osam stoljeća štovanja Gospe od anđela i prvog samostana franjevaca u Trogiru“

U suorganizaciji Hrvatskoga mariološkog instituta i drugih ustanova, Župa Gospe od anđela u Trogiru organizira slavlje i međunarodni znanstveni skup u spomen na dolazak svetog Franje u Trogir i gradnju prvog samostana franjevaca u Hrvatskoj kao i gradnju nove crkve i pastoralnoga centra.

Program slavlja i simpozija može se vidjeti u pdf-prilozima:

Pozivnica

Program

Knjiga sažetaka