Održana Svečana sjednica Hrvatskoga mariološkoga instituta

U redovnom godišnjem susretu predstavljeno je najprije izvješće o djelovanju HMI-a u 2018. godini. Među značajnijim aktivnostima su navedene: organizacija nacionalnoga mariološko-marijanskog simpozija „Gospina Bosna – pod okriljem Rajske Djeve“ u Travniku, od 10. do 13. svibnja 2018., sudjelovanje u organizaciji međunarodnoga simpozija „Osam stoljeća štovanja Gospe od anđela i prvog franjevačkog samostana“ u Trogiru, 18. i 19. listopada 2018., zatim proslava Dana HMI-a na KBF-u u Zagrebu, uz prigodni znanstveno-liturgijski program, 9. travnja 2018., postavljanje izložbe „Blažena Djevica Marija u hrvatskom pjesništvu“ na nekoliko kulturnih manifestacija te objavljivanje zbornika radova „Mariologija nakon Drugoga vatikanskog koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive. Zbornik radova XXXIII međunarodnog mariološko-marijanskog kongresa Rim 4.-9. rujna 2012.“

Dogovoren je program za proslavu Dana HMI-a 25. ožujka 2019. na KBF-u u Zagrebu. Euharistijsko slavlje predvodit će predstojnik prof. dr. sc. Ivan Karlić. Zatim će prigodno izlaganje „Štovanje BDM i zavjeti hodočasnika kao kulturološki fenomen“ održati dr. sc. Mirela Hrovatin, a urednici dr. sc. Andrea Filić i Tomislav Filić predstavit će zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog u Rimu 2012. godine „Mariologija nakon Drugog vatikanskog koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive.“

Na svečanoj sjednici razgovaralo se, među ostalim, o održavanju sljedećega nacionalnoga mariološko-marijanskoga kongresa te o pokretanju znanstveno-istraživačkih projekata s mariološko-marijanskim temama.