Preminuo član HMI-a prof. dr. sc. Vitomir Belaj

Dana 19. kolovoza 2023. godine u 86. godini preminuo je prof. dr. sc. Vitomir Belaj, professor emeritus, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta, etnolog svjetskog glasa, znanstvenik iznimne erudicije i bogata opusa, vrstan prevoditelj, topla osoba, drag profesor i prijatelj.

Profesor Vitomir Belaj rođen je u Mariboru 8. studenog 1937. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je etnologiju i germanistiku 1961., magistrirao 1966. i doktorirao 1979. godine u području etnologije. Od 1961. do 1964. radio je kao kustos Gradskog muzeja u Varaždinu, a potom od 1965. do 1970. kao kustos u Pokrajinskom muzeju u Ptuju. Godine 1970. zaposlen je na mjesto asistenta, od 1979. godine bio je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, a od 1985. u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju.

Višekratno je obnašao funkciju pročelnika Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju te bio voditelj Poslijediplomskog doktorskog studija etnologije i kulturne antropologije. Predavao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru, Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Institutu za teološku kulturu laika Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institutu za europsku etnologiju Sveučilišta u Beču i dr. Bio je dekan Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik u Zagrebu. U počasno zvanje professora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2009. godine.

Istraživački se bavio poviješću i teorijom etnološke misli u Hrvata, pučkom pobožnošću i vjerovanjima, slavenskom mitologijom. Bio je član Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje te raznih stručnih i znanstvenih udruženja kao što su Hrvatsko etnološko društvo (predsjednik 1973. – 1975.), Hrvatsko društvo folklorista, Odbor za arheologiju i etnologiju Matice hrvatske, Hrvatski mariološki institut, Pontificia Academia Mariana Internationalis (dopisni član), Međunarodna unija antropoloških i etnoloških znanosti. Osnovao je i bio dugogodišnji glavni urednik znanstvenog časopisa Studia ethnologica Croatica te član uredničkih savjeta znanstvenih časopisa Narodna umjetnostEthnologia Slovaca et SlavicaEtnološka tribina i dr.

Objavio je dvjestotinjak radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Važan doprinos hrvatskoj etnologiji dao je knjigama Hod kroz godinu: mitska pozadina hrvatskih narodnih običaja i vjerovanja (1998.), Die Kunde vom krotischen Volk: eine Kulturgeschichte der kroatischen Volkskunde (1998.), Hod kroz godinu: pokušaj rekonstrukcije prahrvatskoga mitskoga svjetonazora (2007.) te Sveti trokuti: topografija hrvatske mitologije (2014., suautor Juraj Belaj). Dobitnik je nekoliko važnih nagrada i priznanja: Godišnje državne nagrade za znanstveni rad Republike Hrvatske (1998.), Velike zlatne plakete Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (1999.) te Nagrade za životno djelo “Milovan Gavazzi” Hrvatskog etnološkog društva (2007.).

Tekst: Filozofski Fakultet SuZg

Foto: Jutarnji list

U Hrvatskom mariološkim institutu Katoličkoga bogoslovnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vitomir Belaj je, zajedno sa suprogom Marijom Mirković, djelovao više desetljeća te je dao značajan aktivan doprinos u istraživanju povezanosti slavenske mitologije i kršćanstva, osobito u kulturi, pobožnosti, tradiciji i običajima koji su se u hrvatskome narodu razvili oko Blažene Djevice Marije. Prof. Belaj bio je i dopisni član Papinske međunarodne marijanske akademije PAMI te je sudjelovao na brojnim međunarodnim i nacionalnim marijanskim i mariološkim kongresima i objavljivao znanstvene radove dotične tematike u zbornicima.

U ime Hrvatskoga mariološkog instituta izražavamo duboku kršćansku sućut obitelji prof. Belaja te molimo Gospodina da ga nagradi vječnim blaženstvom u svome nebeskome kraljevstvu!