Zagrebačka Gospa od Kamenitih vrata – novi dokumentarni film

Pozivnica u prilogu Tribina-Zagrebačka-Majka-Kamenitih-vrata